Kdo jsme

Auroran Dift Lavus (Aurí) , bojovník a velitel flotily s 30 miliony bojovníků, všem známý jako vtělená bytost z rodu Persuanes, jež přišel na Gána Sepata jako posel a jeden z Praotců, aby pomohl probudit Slovany a spolu se svými bratry i celé lidstvo. Jeho vzpomínky na celé předchozí bytí (1,2 miliardy let v našem chápání) jsou již téměř kompletní a díky tomu otevírá naši mysl povídáním o zcela jiných skutečnostech, než jaké nám byly předkládány, o lidských a jiných rodech a o tom, jak to vlastně v Prostoru kolem nás chodí.

Akura Naki Taminu (ANaki), průzkumnice, bojovnice a velitelka flotily s 8 miliony bojovníků z rodu A-ont, vniknutá na Gána Sepata ve třetím měsíci po narození Biostroje, jako jedno ze semínek, jež se rozhodli infiltrovat zotročenou Gána svým světlem Lásky a pomoci v probouzení a zvyšování frekvencí Gána. Nyní hlavním pilířem celé organizace dění okolo Aurího. Její vzpomínky na to, kým ve skutečnosti je, se začaly odkrývat již před několika lety a postupně se odkrývají i vzpomínky a zkušenosti z předešlých bytí.

Bariba Lex (Bariba), bojovnice a velitelka flotily se 100 miliony bojovníků z rodu Kupus, vniknutá na Gána Sepata ve třetím měsíci po narození Biostroje, jako jedno ze semínek, jež se rozhodli infiltrovat zotročenou Gána svým plamenem Lásky a pomoci v probouzení a zvyšování frekvencí Gána. Její plamínek lásky svítí při rozhovorech s Aurím na YouTube a pomáhá při tolik potřebném Hvězdném Uzdravování našich Sepatas.

Uzdravovací tým jsou bojovníci, velitelé, výzkumníci, světelné bytosti pocházející z lidských rodů Persuanes, A-ont, Kupus, Fabuso, Siruso, jež mají schopnost uzdravovat / pomáhat v uzdravování světlem či plamenem Lásky. Nádherné bytosti, jež prosvěcují vaše Biostroje při Hvězdném Uzdravování a hřejí svým Láskyplným nitrem.

Arita-A Arita
A-ont
obraz1 Čajanasi
Persuanes
obraz2 Driba
Persuanes
obraz3 Ešika
Kupus
obraz4 Ibritaš
A-ont
obraz5 Libadra
A-ont
obraz6 Niburwa
Persuanes
obraz7 Nikara
Fabuso
obraz8 Ofirtu
A-ont
obrazek9 Karima
A-ont
obraz10 Takura
A-ont
obraz11 Pitran
Persuanes
obraz12 Razana
A-ont
obraz13 Girdan
Kupus
obrazek14 Anira
Persuanes
obrazek15 Yamuna
A-ont
obrazek16 Marita
Fabuso
ob17 Asanir
A-ont
ob18 Funija
A-ont
ob19 Gašilda
A-ont
ob20 O'maria
Pleiades
ob21 Artima
ob22 Akriba
Kupus
arrow-left
arrow-right

Vytvořili: Akura Naki Taminu ❤️ Darfus Arkan Lavin